GELECEĞE TAŞIYORUZ
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Gizlilik ve Güvenlik

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri

Alınan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

MADDE 1- (1) Hidromas, web sitesine kaydolurken kullandığınız üye kayıt formu ve sipariş ekranındaki sipariş formu aracılığıyla aşağıdaki verileri çevrimiçi olarak toplar.

 • Adınız ve Soyadınız
 • T.C. Kimlik Numaranız ya da Vergi Kimlik Numaranız
 • Firma Adınız
 • Vergi Daireniz, Vergi Numaranız
 • Ülke, İl ve İlçe Bilgileri
 • Belirttiğiniz Teslimat Adresiniz
 • İletişim Numaranız, E-Posta adresiniz

(2) Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz web sitesi aracılığıyla çevrimiçi olarak ürün siparişi verdiğiniz, web sitemize kaydolduğunuz ya da e-bülten aboneliği (e-bülten aboneliğinizi başlatmak ve buna özel olarak hazırlanan aydınlatma metnini okumak için tıklayınız.kayıt formunu doldurmanızla kayıt altına alınacaktır.

(3) Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi toplama sebebimiz aşağıda belirtilen sebeplere dayanmaktadır:

 1. 6698 sayılı Kanun madde 5/1 hükmü çerçevesinde, ticari elektronik ileti iletişim izni verilmesi durumunda açık rızanızın alınması.
 2. 6698 sayılı Kanun madde 5/2-a hükmü uyarınca, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi bağlamında kanunlarca açıkça belirlenen durumlar.
 3. 6698 sayılı Kanun madde 5/2-c hükmü gereğince üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ya da sözleşmenin ifasıyla doğrudan ilgili olması, satış sonrası teknik desteğin sağlanabilmesi ve nakliye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi nedenleriyle zorunlu olması.
 4. 6698 sayılı Kanun madde 5/2-ç hükmü uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gerekli olması (6102 Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinden kaynaklanan bilgi ve belgelerin saklanması yükümlülüğü).
 5. 6698 sayılı Kanun madde 5/2-e hükmü uyarınca, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla veri işlemenin zorunlu olması (Yargı makamlarınca talep edilmesi durumunda resmi süreçlerin yürütülebilmesi, hukuki uyuşmazlıkların giderilebilmesi).
 6. 6698 sayılı Kanun madde 5/2-f hükmü doğrultusunda, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Hidromas’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (Ürünlerin tedarik süreci ve diğer operasyonel nedenler.)

MADDE 2- (1) Hidromas tarafından işlenen kişiler verilerinizin yer aldığı kategoriler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Kimlik Bilgisi : Adı & Soyadı, T.C. Kimlik Numarası
 2. İletişim Bilgisi : Cep Telefonu Numarası, Adres, e-Posta Adresi
 3. İşlem Güvenliği : Otomatik olarak kaydı tutulan IP adresi

Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Aktarım Yerleri

MADDE 3- (1) Kişisel verileriniz işlenme amaçları doğrultusunda 6698 sayılı Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtildiği şekilde üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

(2) Hidromas’la paylaştığınız kişisel verileriniz ürün sevkiyatının sağlanabilmesi amacıyla nakliye şirketleriyle, elektronik ortamda yapılan satışın gerçekleştirilebilmesi amacıyla bankacılık mevzuatından kaynaklanan nedenlerle ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

(3) Açık rıza vermeniz durumunda sizlere özelleştirilmiş olarak ürün satış teklifinin yapılabilmesi amacıyla kişisel verileriniz Hidromas grup şirketleriyle paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.