GELECEĞE TAŞIYORUZ
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Mesafeli Satış Sözleşmesi

TİCARİ NİTELİKLİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu ticari nitelikli mesafeli satış sözleşmesi aşağıda Taraflar ve Tanımlar maddesinde de detaylı belirtildiği üzere Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Hidromas”) (Bundan sonra “Biz” “Şirket” “Satıcı” “Tarafımız” veya kısaca “Hidromas” olarak anılacaktır.) tarafından satışı gerçekleştirilen ürün ya da ürünlere ilişkin olarak satın alım talebinize bağlı olarak haklarınız ve yükümlülüklerinizi belirtmek adına düzenlenmiştir.

(2) Bu ticari nitelikli mesafeli satış sözleşmesi her iki tarafın da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında “tacir” ya da “esnaf” olması ya da alınacak ürünün ticari/mesleki faaliyetler kapsamında kullanılacak olması göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir.

(3) Bu sözleşme kapsamında alıcının 6102 sayılı Kanun m. 18/2’de belirtildiği üzere “basiretli bir iş adamı” olarak hareket ettiği kabul edilecek ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat hükümleri uygulanmayacaktır.

(4) Alıcı, bu sözleşmenin akdedilmesiyle beraber 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un tüketiciye yönelik olarak sağladığı imtiyaz ve ayrıcalıklardan yararlanamayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

(5) Bu sözleşmede hüküm olmaması durumunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Tanımlar

            MADDE 2- (1) Bu ticari nitelikli mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasında sözleşmede yer alan ifade ve tanımlar aşağıdaki gibidir.

 1. Alıcı           : Web sitesi üzerinden ürün sipariş etmekte olan tacir ya da esnaf veya ürünü ticari & mesleki amaçları doğrultusunda kullanacak olan gerçek ya da tüzel kişi.
 2. Satıcı         : Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 3. Ürün : Satıcı tarafından web sitesi üzerinden satılan her türlü mal, parça ya da sistem.
 4. Kanun        : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 5. Sözleşme   : Satıcı ve alıcı arasında akdedilen işbu sözleşme.
 6. Web Sitesi : Satıcıya ait olan ürünlerin satışının çevrim içi olarak yapıldığı store.hidromas.com adresinde yayın yapan internet sitesi.
 7. Banka         : 5411 sayılı Kanun’da tanımı yapılan lisanslı kuruluşlar.
 8. Taşıyıcı       : Satıcı tarafından ürünün sevkiyatının yapılabilmesi ve alıcıya teslim edilebilmesi için aracılık eden anlaşmalı kargo firması ya da lojistik şirketi.

Satıcıya Ait Diğer Hususlar ve Ticaret Sicil Bilgileri

            MADDE 3- (1) Satıcıya ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir:

            Satıcı                          : Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

            Adresi                        : Büyük Kayacık Mahallesi Konya Organize Sanayi Bölgesi 3 Nolu Sokak No.:1A Selçuklu/Konya

            Telefon Numarası    : +90 332 239 08 52    Fax Numarası: +90 332 239 08 51

            Ticaret Sicil No.        : 16745                    

            Vergi Numarası        :  3880080971             Vergi Dairesi : Selçuk VD

            E-Posta Adresi          : hidromas@hidromas.com

            KEP Adresi               : galipogluhidromas@hs01.kep.tr

            Mersis No.                 : 0388008097100015

            Web Sitesi                 : store.hidromas.com

ÖDEME YAPILACAK BANKA HESAPLARI

ALICI ADI

BANKA ADI

ŞUBE KODU

IBAN

GALİPOĞLU HİDROMAS HİDROLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI

 

4545

 

TR76 0006 4000 0014 5450 0018 88

GALİPOĞLU HİDROMAS HİDROLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

TÜRKİYE HALK BANKASI

 

9623

 

TR61 0001 2009 6230 0010 1003 84

 

Sözleşme Konusu Ürün(ler), ve Teslimat Koşulları

            MADDE 4- (1) Taraflar arasında aşağıda bilgileri yer alan tablodaki ürüne(lere) ilişkin olarak sözleşme kurulmuştur.

 

%URUNLER%

 

 

ALICI BİLGİLERİ:

Adı, Soyadı/Unvanı:

%FATURA_AD_SOYAD%

Adres:

%FATURA_ADRES%

Telefon:

%FATURA_TEL_1%

E-Posta:

%UYE_E-POSTA%

 

FATURA BİLGİLERİ:

Ödeme Şekli :

%ODEME_SEKLI%

Teslimat Adresi :

%TESLIMAT_ADRES%

Teslim Edilecek Kişi:

%TESLIMATI_ALAN%

Fatura Adresi :

%FATURA_ADRES%

Kargo Ücreti :

%KARGO_UCRETI%

 

 

 

(2) Teslimat, Hidromas tarafından anlaşmalı kargo şirketi ya da lojistik şirketi veya Alıcı tarafından belirtilen harici bir nakliye şirketi vasıtasıyla yukarıda bilgileri gösterilen alıcı tarafından belirtilen adrese, siparişin onaylanmasının ardından 7 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.

(3) Yukarıda belirtilen süre lojistik şirketi/kargo firmasının kusuru nedeniyle ya da alıcının hatalı adresi bildirmesi nedeniyle yapılan geç teslimatları kapsamamaktadır.

(4) Alıcının istek ve kişisel ihtiyaçlarına göre özelleştirilen ürünlerde teslimat süresi yukarıda belirtilen tahmini teslimat sürelerini aşabilmektedir.

(5) Ön sipariş ile ödemesi yapılıp verilen siparişlerde teslimat süresi, ürün stoklara girdiği anda başlar. Ürün stoğa girene kadar geçecek zaman teslimat süresine dahil edilmez.

(6) Alıcı ya da alıcı tarafından yetkilendirilen kişi, ürün kendisine ulaştıktan sonra ürünü muayene ederek ürün teslim tutanağını imzalayarak ürünün kendisi tarafından tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim alındığını taahhüt eder.

(7) Alıcının ürün teslimatı sırasında üründe bir kusur görmesi halinde teslimatı gerçekleştiren görevliye beyanda bulunması ve konu hakkında bir tutanak tutturması gerekmektedir. Aksi halde alıcının ürünü kendisine ulaştığı şekilde mevcut haliyle almayı taahhüt ettiği kabul edilecektir.

(8) Siparişe konu ürün sayısının fazla olması ya da ürün hacminin büyüklüğü nedeniyle tedarik sürecinin uzaması durumunda Hidromas tarafından ayrıca bilgilendirileceksiniz. Web sitesine giriş yaparak sipariş durumunuzu Hesabım-Siparişlerim sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

(9) Hidromas tarafından sevkiyatı yapılan ürünün alıcının ya da yetkilendirdiği kişinin yerinde bulunulamaması nedeniyle teslimatının yapılamaması ya da geç yapılması durumunda meydana gelecek her türlü zarar ve giderden alıcı sorumlu tutulacaktır. Kargo firması ya da nakliye şirketi ile gönderilecek olan ürünün takibinin yapılması tamamen alıcının sorumluluğundadır.

(10) Umumi seferberlik veya işyerinin bulunduğu şehirde seferberlik ilan edilmesi, işyeri ve çevresinde bulaşıcı hastalık çıkması, kanuni grev ve lokavt ilan edilmesi, işin hükümet tarafından durdurulması, işyeri ve çevresinde deprem olması, işyeri ve çevresinde su baskını ve yangın çıkması gibi sayılan sebeplerle sınırlı olmamak üzere ortaya çıkan durumlarda 2. Fıkrada belirtilen süreler aşılabilir ve Hidromas bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi iptal edebilir.

 

 

Ödeme ve Bağlantılı Hizmetler

MADDE 5- (1) Alıcı, sözleşmeye konu olan ürünün satış bedelini aşağıda belirtilen yöntemlerden birisini tercih ederek ödeyebilecektir.

 1. a) Kredi veya banka kartları aracılığıyla doğrudan web sitesi üzerinden ödeme.
 2. b) Türkiye İş Bankası- Sanal Pos aracılığıyla web sitesi üzerinden ödeme.
 3. c) Hidromas’ın banka hesabı bilgilerine EFT/Havale ya da SWIFT ile ödeme.

(2) Çevrimiçi ödeme sırasında sunulabilecek taksit sayısı ve koşulları tamamen çalıştığınız bankanın inisiyatifinde olup Hidromas’ın bu konuda bir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Hidromas tarafından düzenlenebilecek kampanya ve ödeme kolaylıkları mevcut olduğu takdirde ayrıca bildirilecektir.

(3) Havale / EFT / SWIFT ile yapılacak ödemelerde, siparişin ödemesinin 1 iş gününde yapılmaması durumunda sipariş sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecektir. Yapılan para transferine ilişkin dekontu hidromas@hidromas.com adresine gönderilmesi veya web sitesi üzerinden siparişler > aktif siparişler > ödeme > ödeme bildir kısmına yüklenmesi gerekmektedir.

(4) Ürünün satış fiyatının ve teslimat masraflarının önceden hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu masrafların sonradan hesaplanarak Hidromas tarafından alıcıya bildirilmesi ve fatura edilmesi mümkündür.

 

Cayma Hakkı

MADDE 6- (1) Hidromas tarafından satışı sağlanan ürünlerde, bu satış sözleşmesinin ticari nitelikte olması ve tarafların bunun bilincinde olup basiretli bir tacir gibi hareket etmeleri gerektiğinden cayma hakkı bulunmamaktadır.

(2) Hatalı olarak verilen siparişlerde, siparişin iptali ve cayma ancak ürünün Hidromas tarafından sevkiyata hazırlanmaya başlanmamış olması durumunda mümkün olmaktadır. Bu süre, 24 saat ile sınırlı olup, bu sürenin geçmesinin ardından sipariş iptali söz konusu olmamaktadır.

(3) Hatalı olarak verilen siparişlerinizle ilgili 24 saat içerisinde Hidromas’a yapacağınız bildirimler bu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen e-posta ve telefon numaralarına yapılmalıdır. Fiziki olarak gönderilecek mektup ya da ihtar niteliği gereği Hidromas’a ulaşması 24 saatten uzun sürebileceğinden siparişin iptali mümkün olmayabilir.

(4) Kargoya ya da taşıyıcıya verilen ürünlerde sözleşmeden cayma hakkı ancak ürünün ayıplı çıkması durumunda 15. Maddede yer alan “Ayıplı Ürün ve Hidromas’ın Ayıba Karşı Sorumluluğu” konulu maddeye göre mümkün olacaktır.

(5) Yukarıda belirtilen koşullar dışında izlenecek farklı bir prosedürde Hidromas, kendisine yapılan ödemenin tamamını emeğinin ve işinin karşılığı olarak tutup iade etmeme hakkına sahiptir.

Sevkiyatta Kullanılan Kargo Şirketleri, Taşıyıcı Firmalar ve Maliyet

MADDE 12- (1) Ürün sevkiyatının tarafımızca yönetilmesinin alıcı tarafından talep edildiği durumlarda Hidromas, aşağıda yer alanlarla sınırlı olmamakla beraber a ve b bentlerinde yer alan taşıyıcıları sıklıkla kullanır.

 1. Yurt içi sevkiyatları: Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Kargokar, Sentaş Nakliye.

(2) Hidromas gerekli görmesi durumunda yukarıda yer alan taşıyıcılar dışındaki kuruluşlarla da çalışabilir.

(3) Nakliye süreçlerinin tamamı yukarıda belirtilen firmaların sorumluluğunda olup Hidromas’ın nakliye süreçleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak bir kontrolü bulunmamaktadır.

(4) Alıcı tarafından özel bir taşıyıcı belirlenirse Hidromas ürünleri belirtilen taşıyıcı ile sevk eder.

(5) Nakliye ve sevkiyat sürecindeki operasyon tamamen taşıyıcı tarafından yürütülmekte olup Hidromas’ın bu operasyonlar üzerinde bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır.

(6) Taşıma sırasında ürünün sigorta edilmesi gereken durumlarda oluşacak masraflardan alıcı sorumludur.

(7) Bu sözleşmede belirtilen ürünün sevkiyatına ilişkin olarak yapılacak her türlü taşıma gideri alıcı tarafından karşılanacaktır.

Banka ve Geri Ödeme Koşulları

MADDE 13- (1) Banka ya da kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade işlemi Hidromas tarafından tek seferde gerçekleştirilir. Yapılan iadenin bankacılık sisteminizde görünmemesi durumunda doğrudan banka ile iletişime geçmelisiniz. İade sürecinin işlenmesi tamamen çalıştığınız bankanın tasarrufundadır.

(2) Taksitle yapılan ödemelerde iade, Hidromas tarafından tek seferde gerçekleştirilse de bankanıza bağlı olarak bu iade bedeli yapmış olduğunuz taksit sayısına göre aydan aya olacak şekilde taksit tutarları miktarınca iade edilebilir. Bu durum tamamen bankanızın tasarrufunda olup detaylı bilgiyi bankanız ile görüşerek öğrenebilirsiniz.

(3) Havale / EFT veya SWIFT ile yapılan ödemelerde para transfer masrafları düşüldükten sonra kalan tutar tarafınıza iade edilir.

(4) Uluslararası para transferlerinde iade sürecinin uzaması tamamen yetkili ödeme kuruluşlarının sorumluluğunda olup Hidromas’ın bu konuda bir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır.

Bilgi İşlem Güvenliği ve Sorumluluk Reddi Beyanı

MADDE 14- (1) Web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde online ödeme kanallarının tercih edilmesi halinde 3-D Secure (Güvenli Alışveriş) kullanılmaktadır. Bu güvenlik önlemi, ödeme yapmaya çalıştığınız kredi ya da banka kartının bağlı olduğu banka tarafından, bankacılık sisteminde kayıtlı olan cep telefonu numaranıza sms ile bir kod gönderilerek işlemi yapan kişinin siz olduğunu teyit eder. Ödemenin tamamlanması ancak banka tarafından gönderilen şifrenin girilmesinin ardından mümkün olmaktadır. Hidromas işlem güvenliği için gerekli olan her türlü teknik özeni sağlamakla beraber 3D Secure sisteminin alıcı tarafından kullanılmaması durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu olmamaktadır.

(2) Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebeple, işlem yapılan banka ya da kredi kartının bağlı olduğu kuruluşa, alıcı tarafından ödemenin iadesi talebiyle yapacağı her türlü bildirim neticesinde ödemenin iptal edilmesi durumunda, Hidromas’ın ürün bedeli, kargo ve takip masrafları dahil olmak üzere alacak olduğu her türlü akdi ve kanuni hakları saklıdır.

(3) Ürün ödemesinde kullanılan kredi kartı ya da banka kartının alıcıya ait olmaması durumunda kart sahibinin ödemeye itiraz etmesi nedeniyle doğacak her türlü zarar, masraf ve gider; hukuki ve cezai sorumluluklar alıcıya aittir.

(4) Web sitesindeki yaptığınız her türlü işlem, veri güvenliğiniz ve diğer hususların özen ve gizlilik içerisinde korunmasından Hidromas sorumludur. Yine de web sitesine erişim sağladığınız telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazların güvenliğinden ve bu cihazlara güvenliğe zarar verici yazılım veya virüs yüklenip yüklenmediğinden alıcı sorumludur. Web sitesinde kullanılan güvenlik sistemlerinin bu cihazlardaki sistemsel güvenliği teyit edebilecek bir mekanizması bulunmamaktadır. Bu hususta alınması gereken tedbirlerin tamamı alıcının sorumluluğundadır.

Ayıplı Ürün ve Hidromas’ın Ayıba Karşı Sorumluluğu

Madde 15- (1) Alıcı basiretli bir tacir gibi davranarak kendisine teslimatı yapılan ürünü teslimat sırasında kontrol etmek ve gözle görülecek bir ayıp varsa bunu Hidromas’a 2 gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Alıcı, bu kontrolü yapmaması veya Hidromas’ı bilgilendirmemesi durumunda ürünü ayıbıyla beraber kabul etmiş sayılır.

(2) Üründeki ayıp açıkça belli değilse alıcı, malı teslim aldıktan sonra 8 gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda, Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

Garanti Kapsamı

MADDE 16- (1) Hidromas tarafından üretilen aşağıdaki ürünler garanti kapsamındadır:

 1. Hidrolik Silindir;
 2. Pompa;
 3. Yön Denetim Valfi;
 4. Damper kaldırma düğmesi ve Joystick;
 5. Sınır Kontrol Valfi;
 6. Yağ Tankı (geri dönüş filtresi, depo kapağı, vana dâhil)

(2) Hidromas ürünleri kullanma, montaj ve bakım kılavuzlarına göre kullanılıp, bakımları yapıldığı zaman garanti geçerlidir.

(3) Yukarıdaki ürün listesi için, garanti periyodu teslim tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir.

(4) Garanti koşulu aşağıdaki durum oluştuğunda geçerli değildir. Eğer:

 1. Seri numarası kaybolmuş, okunmuyor ya da zarar görmüşse;
 2. Kullanma, bakım, montaj kılavuzuna göre kullanılmamış ya da bakım yapılmamışsa,
 3. Ekstra boya kaplanırsa,
 4. Hidromas’ın kontrolü dışındaki zorlamalardan kaynaklanan hasar oluşursa,
 5. Ürünler, Hidromas’ın deposundan ayrıldıktan sonra taşıma esnasında hasar oluşursa,
 6. Müşteri tarafından eksik ya da hatalı montajdan kaynaklı hasar oluşursa,
 7. Kötü ya da uygun olmayan operasyonlardan hasar oluşursa,
 8. Dış etkenlerden dolayı hasar oluşursa,
 9. Aşırı yüklemelerden kaynaklı hasar oluşursa,
 10. Dengesiz yüklemelerden kaynaklı hasar oluşursa,
 11. Yetersiz yağlamadan kaynaklı hasar oluşursa,
 12. Yanlış montajla ilişkili diğer problemler,
 13. Hidromas tarafından yetkilendirilmemiş kişi tarafından yapılan servis sonucundan kaynaklı hasar oluşursa,
 14. Yön denetim valfinin üzerindeki basınç ayarının oynanmasından kaynaklı hasar oluşursa,
 15. Hidromas tarafından yetkilendirilmemiş kişi tarafından ürünlerin montaj ve de montajının yapılmasından kaynaklı hasar oluşursa.

(5) Hidromas yetkili servis ya da bayi tarafından garanti dâhilinde değiştirilen ürünler gerektiğinde incelenmek amacıyla üretici firma tarafından istenir. Bu arızalı ürünler Türkiye’de üretici firmaya maksimum 1 ay içinde gönderilmelidir. Yurtdışında maksimum 1 yıl depolarında ürünleri tutmalıdırlar.

(6) Garanti dışı durumlarda; Hidromas taşıma masrafları ya da seyahat giderleri için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

(7) Herhangi bir arıza olduğunda, müşteri en yakın Hidromas servis noktasına gitmelidir. Bu servis sırasında taşıma ve ulaşım giderleri alıcıya aittir.

(8) Garanti periyodu boyunca, ürünler son kullanıcı tarafından kullanma kılavuzuna, bakım kılavuzuna göre düzenli zamanlarla bakım yapılmalıdır. Ürünler kullanma kılavuzunun içindeki bakım tablosuna göre bakım ve servis yapılmalıdır.

(9) Alıcı / son kullanıcı bakım kılavuzuna göre hidrolik sistemi periyodik olarak kontrol etmelidir.

(10) Garantinin haklı ve kabul olduğu yerde, Hidromas aşağıdaki masrafları görüşecektir:

 1. Hasarlı parçaların/ürünlerin tamiri,
 2. Eğer orjinal parça tamir edilemiyorsa, parça/ürün değişimi.

(11) Hidromas servis noktası, kendisi tarafından arızalı ürünün teslim alındığı tarihten itibaren 30 iş günü içinde garanti dâhilindeki ürünün tamirini yapmalıdır. Eğer ürün tamir edilemiyorsa, Hidromas geçici ya da yeni bir ürünü müşteriye ücretsiz olarak tedarik etmelidir. Hidromas tarafından yapılan incelemeler sonucunda, eğer ürün garanti dâhilinde ise Hidromas servisi müşteriden herhangi bir ücret almayacaktır.

(12) Hidromas ya da Hidromas yetkili servisi; son kullanıcın, müşterinin, üçüncü şahısların hatalarından veya Hidromas ürünlerinin montaj edildiği araç ya da makinelerde oluşan arızaların sonucunda bozulan Hidromas ürünlerinden sorumlu olmayacaktır.

(13) Kullanma, montaj, bakım kılavuzuna göre ürünler kullanılmayıp bunun sonucunda bir arıza, hasar ya da kayıp oluştuğunda ne Hidromas ne de Hidromas servisi herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

Diğer Hükümler

MADDE 17- (1) Hidromas, Konya Ticaret Odası (KTO) üyesi olup Konya Ticaret Odası meslek ilke ve kurallarına uymayı taahhüt eder. Konya Ticaret Odası iletişim bilgileri aşağıda şekildedir:

MADDE 18- (1) İş bu sözleşmede yer alan tüm bilgiler ödemenizi tamamlamanızın ardından e-posta adresinize gönderilecek olup cihazınıza kaydedebilir ve her zaman erişebilirsiniz.

(2) Hidromas, ilgili mevzuat çerçevesinde bu sözleşme ve satış işlemlerine konu her türlü bilgi ve veriyi 10 yıl süre ile kendi sistemlerinde saklayacaktır.

MADDE 19- (1) Bu satış sözleşmesi çerçevesinde Hidromas’la paylaştığınız kişisel verileriniz tarafımızca güvenle işlenecektir. Kişisel verilerinizin işleniş yöntemleri hakkında bilgi almak için Web Sitesi Aydınlatma Metni’miz ve Web Sitesi Kişisel Veri İşleme Politikamız’ı ziyaret edebilirsiniz.

(2) Hidromas kişisel verileriniz konusunda gerekli olan hassasiyete sahip olup kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un zorunlu kıldığı haller dışında 3. Kişilerle paylaşmaz.

MADDE 20- (1) Bu ticari nitelikli mesafeli satış sözleşmesine aykırı olarak yapılacak her türlü işlem, sözleşmenin ihlali ve kullanım koşullarına aykırılıklardan dolayı oluşabilecek cezai ve hukuki neticeler tamamen alıcının sorumluluğunda olup oluşan her türlü zarar ya da masraf Hidromas tarafından talep edilebilecektir.

MADDE 21- (1) Hidromas, çevrimiçi olarak akdedilen bu sözleşmeyi onaylamama ve kabul etmeme hakkına sahip olup gerekli gördüğü takdirde satış işlemini iptal edebilecek ve alıcıya herhangi izahatta bulunması gerekmeyecektir.

MADDE 22- (1) Bu satış sözleşmesinde ve ilgili hükümlerinde Hidromas operasyonel ve diğer sebeplerle değişiklik ve düzenleme yapma hakkına sahiptir.

MADDE 23- (1) Bu sözleşmenin akdedilmesinden doğacak olan damga vergisi ve diğer her türlü vergi alıcı tarafından ödenecektir.

Satışa İlişkin Uyuşmazlıklar ve Çözüm Kanalları

MADDE 24- (1) Hidromas, bu sözleşmeden ve satım işleminden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık ve anlaşmazlıkta alıcının memnuniyeti için gerekli olan özveriyi sergiler. Bu hususta ortaya çıkan ihtilaflarda öncelikle Hidromas ile iletişime geçmeniz sürecin hızlı ve lehinize sonuçlanması adına önemlidir. Yaşadığınız anlaşmazlıkla alakalı Hidromas’a ulaşmak için hidromas@hidromas.com adresine e-posta gönderebilir ya da 0 (332) 239 08 52 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

(2) Madde 3’te yer alan tüm iletişim kanalları vasıtasıyla da Hidromas’a ulaşabilirsiniz.

Kanuni Başvuru Yolları ve Yargı Mercileri

MADDE 25- (1) Bu sözleşme nedeniyle meydana gelecek uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyet’i kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

(2) Bu sözleşme kaynaklı uyuşmazlıklarda Konya Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Konya İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

SATICI
           Galipoğlu Hidromas Hidrolik Otomotiv Sanayi ve  Ticaret Anonim Şirketi

ALICI

 

Adı/Soyadı :

%FATURA_AD_SOYAD%

Tarih :

%TARIH%

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.